เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า


สำนักงานเกษตรเวียงเก่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ต.ในเมือง
อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 40150

 

  • โทรศัพท์ : 043-438175
  • โทรสาร : 043-438175
  • อีเมล์ : kk_wiengkao@doae.go.th 

 

 Contact Us   

=>