เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อติดตา...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ

นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการเนื่องใ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งให้รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอซำสูง...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน โดยมี จ่าเอก ศรชัย ค้ามีผล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน โดยมี จ่าเอก ศรชัย ค้ามีผล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ...

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งให้รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชม...

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมบริจาคสิ่งของ"วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น"

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ"วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น" ประจำปี พ.ศ.2562...

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (WM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ (วันปิยมหาราช)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันป...