เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อ.เวียงเก่า

นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า (ก.ช.ภ.อ) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประช...

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมงานศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)

นายสุรศักดิ์ ุทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับ...

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการ 9101

นายสุรศักดิ์ ุทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมร่วมประธานคณะกรรมการฯ ชุมชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เกษตรอำเภอพร้อมด้วยประธานกลุ่มปลูกผัก ร่วมประชุมรายงานผลการติดตั้งระบบน้ำ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน พร้อมด้วยประธานกลุ่มปลูกผัก เข้าร่วมประชุมรายงานผลการติดตั้งระบบน้ำแปลงผลิตพืช โครงการพัฒนาอาหารเกษตร...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน...

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ

นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ ประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเก...

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายส...

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเวทีชุมชนพร้อมรับสมัครเกษตรกรโครงการ 9101

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเวทีชุมชนพร้อมรับสมัครเกษตรกรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ป...

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าร่วมต้อนรับ นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าร่วมต้อนรับ นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า ...