เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจง ติ...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบน ครั้งที่ 1/2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบน ครั้งที่ ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมคัดเลือกกำนันตำบลเขาน้อย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคัดเลือกกำนันตำบลเขาน้อย ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอเวียงเก่า ร่วมงานรณรงค์ส่...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับป...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มอำเภอในจังหวั...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันข้าวและชาวนาไทย ปี 61

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมก...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการ...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมกา...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์(WM) ตามระบ...