เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดกา...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน แ...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า รับมอบถังพลาสติกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ท่านสิริพร สงบธรรม จั...

วันที่ 30 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561...

วันที่ 30 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมกา...

วันที่ 27 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรกา...

วันที่ 27 เมษายน 2561 สนง.เกษตร เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเกษตรกร เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้...

วันที่ 26 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ...

วันที่ 26 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่...