เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ ุ6 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อนำเสนอข้อมูลน้ำท่วมและประกาศเหตุด่วนสาธารณภัย...

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และ พัฒนาที่ดิน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และ พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสา...

วันที่ 20 กันยายน 2560 อ.เวียงเก่าร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

อ.เวียงเก่า ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยนายจำรัส เที่ยงธรรม ออกติดตามพร้อมเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อำเภอเวียงเก่า จำนว...

วันที่ 15 กันยายน 2560 อ.เวียงเก่า ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ 15 กันยายน 2560 นางมณฑนา สระบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการ "บำบัด...

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายปริวาส ชัยเลิศ ปฎิบัติราชการแทน นายอำเภอเวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทา...

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของชุมชนเขาน้อย

นายปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอำเภอเวียงเก่า ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โคกสว่าง ตำบลเขาน้อย โครงการ 9101 ตามร...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า

นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า (ก.ช.ภ.อ) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม...

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาก

ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์ตำบลในเมือง โครงการ 9101 ...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร...