เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

5 ธันวาคม 2558 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาร

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม...

3 ธันวาคม 2558 ร่วมต้อนรับ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมต้อนรับ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น...

1 ธันวาคม 2558 จ่ายปัจจัยการผลิต จำนวน 3 โครงการ

1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. นางศิริพร ประทุมวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จ่ายปัจจัยการผลิต จำนวน 3 โครงการ...

25 พฤศจิกายน 2558 ประชุมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า ประธานประชุมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59...