เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอเวียงเก่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอเวียงเก่า ถวาย ณ วัดนาโหล่ง บ้านหม้อ ม.7 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวี...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ขอนแก่น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ขอนแก...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ สอนการผลิตชาผักหวานป่าเพื่อต่อยอดการปลูกผักหวานป่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า สอนการผลิตชาผักหวานป่าเพื่อต่อยอดการปลูกผักหวานป่า ให้กลุ่มผู้ปลูกผักหวานป่าตำบลเมืองเก่าพัฒนา...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 4 อำเภอ อ.เวียงเก่า อ.ภูเวียง อ.สีชมพู และอ.หนองนาคำ ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเวียงเก่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อวางแผน/ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเกษตรจังหวัดขอนแก่น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามและจัดทำสื่อวีดีทัศน์โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามการดำเนินงานและจัดทำสื่อวีดีทัศน์ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการ...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกม่วง

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกม่วง (การทำป๊อบคอน) ณ บ้านโคกม่วง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเ...