เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงาน...

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ (อบก.)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงเก่า และ ธกส.สาขาย่อยเวียงเก่า ประชุมเพื่อทำการไกล่เกลี่ยหนี้สินให้กับผู้ย...

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ...

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรับมอบนโยบายฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมรับมอบนโยบายการปฏิบั...

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการเหล่าก...

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเพื่อต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อต้อนรับผู้ตรวจราชการกระ...

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน...

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมมอบเงินสนับสนุนชมรม to be number one

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมมอบเงินสนับสนุนชมรม to be number one ให้อำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ...

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา...