เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 11 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกราน...

วันที่ 9 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอร่วมพิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์ 2561 อำเภอเวียงเก่า

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2...

วันที่ 6 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุท...

วันที่ 5 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ “พระราชบั...

วันที่ 4 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ตามโ...

วันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำเดือน (DM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประชุมประจำเดือน (DM) ตาม...

วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมงานฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอ.เวียงเก่า ร่วมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบ1

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมปร...

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ตามโ...

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีมอบฝายชะลอน้ำอำเภอเวียงเก่า

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีมอบฝายชะลอน้ำอำเภอเวียงเก่า จัดโดย ธ.ก.ส.สาขาภ...