เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 26 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ สอนการผลิตชาใบหม่อนเพือต่อยอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า สอนการผลิตชาใบหม่อนต่อยอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาใบหม่อนไดโนมีชัย ตำบลเขาน้อย...

วันที่ 25 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมรับการตรวจบัญชีโครงการฯ (รอบที่ 2)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจบัญชีโครงการฯ (รอบที่ 2)โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อ...

วันที่ 25 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลเมืองเก่าพัฒนา

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ออกติดตามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 25 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลในเมือง

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ออกติดตามกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 20 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการและร่วมแสดงความยินดี

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานวันเกษียณอายุราชการปศุสัตว์...

วันที่ 18-20 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี...

วันที่ 17 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัช...

วันที่ 14 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพัฒนา

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพัฒนา (คุณครูสมบัติ ใจบุญ) จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำ...

วันที่ 14 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย...

วันที่ 13 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมติดตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนเขาน้อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมติดตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนเขาน้อย ณ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น...