เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันข้าวและชาวนาไทย ปี 61

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมก...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการ...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมกา...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์(WM) ตามระบ...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดกา...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน แ...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า รับมอบถังพลาสติกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ท่านสิริพร สงบธรรม จั...

วันที่ 30 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561...

วันที่ 30 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมกา...