เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมประเมินศักยภา...

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม...

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม ศพก.หลัก

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม ศพก.หลัก ของนายประดิษฐ์ ...

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมอบรมการใช้โปรแกรม gisagro QGis และ faarmis

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแ...

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศพก.และแปลงใหญ่

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แล...

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม ปี 2562

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม ปี 2562 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรร...

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจ...

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล vdo conference

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล vdo conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล...

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า ...