เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และ พัฒนาที่ดิน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และ พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสา...

วันที่ 20 กันยายน 2560 อ.เวียงเก่าร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

อ.เวียงเก่า ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยนายจำรัส เที่ยงธรรม ออกติดตามพร้อมเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อำเภอเวียงเก่า จำนว...

วันที่ 15 กันยายน 2560 อ.เวียงเก่า ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ 15 กันยายน 2560 นางมณฑนา สระบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการ "บำบัด...

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายปริวาส ชัยเลิศ ปฎิบัติราชการแทน นายอำเภอเวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทา...

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของชุมชนเขาน้อย

นายปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอำเภอเวียงเก่า ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โคกสว่าง ตำบลเขาน้อย โครงการ 9101 ตามร...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า

นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า (ก.ช.ภ.อ) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม...

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาก

ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์ตำบลในเมือง โครงการ 9101 ...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปเห็ด แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริม...