เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 4 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน เพื่อเร่งรัด ติดตาม และ...

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจั...

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.ครั้งที่ 1

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 จำนวน 20 ร...

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group ให้แก่ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษต...

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า อบรมเกษตรกร กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานฯ ศจช.หลัก

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพ...

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเวทีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเว...

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปร...

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตร ประชุมชี้แจงและกำชับการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมชี้แจงและกำชับการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้...

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จัดพิธีทำสัญญายืมเงิน คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนและสมาชิกกลุ่มในชุมชน โครงการ 9101

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้จัดพิธีท...

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป...