เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเวทีชุมชนพร้อมรับสมัครเกษตรกรโครงการ 9101

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเวทีชุมชนพร้อมรับสมัครเกษตรกรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ป...

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าร่วมต้อนรับ นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าร่วมต้อนรับ นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า ...

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์

นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแทนเกษตรอำเภอ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทส...

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูล โครงการ 9101 ตาม

นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูล โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเก...

วันที่ ุ6 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อนำเสนอข้อมูลน้ำท่วมและประกาศเหตุด่วนสาธารณภัย...

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และ พัฒนาที่ดิน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และ พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสา...

วันที่ 20 กันยายน 2560 อ.เวียงเก่าร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

อ.เวียงเก่า ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยนายจำรัส เที่ยงธรรม ออกติดตามพร้อมเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อำเภอเวียงเก่า จำนว...

วันที่ 15 กันยายน 2560 อ.เวียงเก่า ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ 15 กันยายน 2560 นางมณฑนา สระบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการ "บำบัด...

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายปริวาส ชัยเลิศ ปฎิบัติราชการแทน นายอำเภอเวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทา...

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของชุมชนเขาน้อย

นายปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอำเภอเวียงเก่า ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โคกสว่าง ตำบลเขาน้อย โครงการ 9101 ตามร...