เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเ...

วันที่ 19 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ...

วันที่ 19 เมษายน 2561 เกษตรอำเภอ ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือ...

วันที่ 18 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ...

วันที่ 18 เมษายน 2561 เกษตรอำเภอเข้าร่วมงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โ...

วันที่ 12 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ปี2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารก...

วันที่ 11 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกราน...

วันที่ 9 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอร่วมพิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์ 2561 อำเภอเวียงเก่า

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2...

วันที่ 6 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุท...

วันที่ 5 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ “พระราชบั...