เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 3 กันยายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน โดยมี นายชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธาน...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (WM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน ...

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ก.ช.ภ.อ.)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ...

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข...

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) ให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุม...

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการ...

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 กิจกรรมหลัก ...

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) ให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุม...

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน โดยมี นายชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธาน...

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเ...