เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

18 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อชี้แ...

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปร...

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าประชุมเฉพาะกิจโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยา...

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เ...

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส...

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเตรียมสถานที่จัดงาน Field Day ปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันถ่ายทอด...

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปร...

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมพิจารณาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู...

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปร...

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมมอบพันธุ์ปลาร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเวียงเก่า

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมมอบพันธุ์ปลาร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเวียงเก่าโครง...