เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มแปรรูปกล้วย ชุมชนในเมือง อำเ...

วันที่ 6 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน...

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 3

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริ...

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญฯ (OT)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operatio...

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย ประธานชุมชน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ (อบก.)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 1/2561 โดยม...

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์มายุ 86 พรรษา

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์มายุ 86 พรรษา มหาราชินีในรัชกาลที่ 9 และลงนามถวายพร...

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2561 ...

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาโครงการเ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนักงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมการเกษตร...