เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 8/2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน โดยมีว่าที่ ร.ท.วร...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเ...

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวง...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการ...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับป...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปร...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจง ติ...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบน ครั้งที่ 1/2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบน ครั้งที่ ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมคัดเลือกกำนันตำบลเขาน้อย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคัดเลือกกำนันตำบลเขาน้อย ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอเวียงเก่า ร่วมงานรณรงค์ส่...