เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/62

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และคณะกรรมการเค...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการขึ้นทะเบียนแล...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการศพก.และแปลงใหญ่ฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมสัมมนารวมพลคนแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมสัมมนารวมพลคนแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเป...

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางขั้นตอนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราคอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพร...

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 โดยมี นายทรง...

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เพื่อเตรียมการจัดสัมมนารวมพลคนแปลงใ...

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน“วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น”

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน“วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสมศักดิ์ จ...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัย เนื่องในโอก...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน โดยมี นายชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธาน...