เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 17 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัช...

วันที่ 14 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพัฒนา

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพัฒนา (คุณครูสมบัติ ใจบุญ) จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำ...

วันที่ 14 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย...

วันที่ 13 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมติดตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนเขาน้อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมติดตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนเขาน้อย ณ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 12 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย พร้อมด้วย นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับป...

วันที่ 9 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมรับฟังคำแนะนำ เรื่องวิธีการปฏิบัติการบัญชีฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำ เรื่องวิธีการปฏิบัติการบัญชี โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษ...

วันที่ 6 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มแปรรูปกล้วย ชุมชนในเมือง อำเ...

วันที่ 6 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน...

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 3

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริ...

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญฯ (OT)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operatio...