เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย ประธานชุมชน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ (อบก.)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 1/2561 โดยม...

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์มายุ 86 พรรษา

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์มายุ 86 พรรษา มหาราชินีในรัชกาลที่ 9 และลงนามถวายพร...

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2561 ...

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาโครงการเ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนักงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมการเกษตร...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธ...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลส...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...