เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 11 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยตามโครงการ ศพก.

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินแล...

วันที่ 11 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ปี 62

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 11 เมษาย...

วันที่ 10 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอเวียงเก่า เนื่องในวันสงกรานต์ปี 62

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอเวียงเก่า เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2562...

วันที่ 5 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมงานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2562

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมงานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรทราบถ...

วันที่ 5 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเ...

วันที่ 4 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดขอนแก่น แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสร...

วันที่ 3 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านโคกหนองขาม

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 3 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2562

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2...

วันที่ 3 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่...

วันที่ 2 เมษายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน โดยมี นายชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธาน...