เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ออกตรวจเยี่ยมโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแ

เวลา 13.00 น. นางมณฑนา สระบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ออกตรวจเยี่ยมโครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปี59

เวลา 10.00 น. นางมณฑนา สระบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปี59 บ้านนาแพง ม.4 ต.เขาน้อย...

วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่น 2 ครััง 3

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ...

วันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่น 1 ครััง 3

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ...

วันที่ 18 – 22 เมษายน 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่น 5 ครััง 2

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ...

วันที่ 21 เมษายน 2559 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับตำแหน่ง ณ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น

นางศิริพร ประทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับตำแหน่ง ณ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 8 เมษายน 2559 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ FIELD DAY อำเภอเวียงเก่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ FIELD DAY ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและเศรษฐกิจพอเพียง สวนธรรมจักร...

วันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่น 4 ครััง 2

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ...

วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่น 3 ครััง 2

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ...

วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ...