เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานฯ

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

และวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

     

 

     

 

5 กุมภาพันธ์ 61 23:17:48