เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงาน

และร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

 

 

 

12 กุมภาพันธ์ 61 21:35:28