เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร

วันที่ 5 มีนาคม 2561

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

กลุ่มศพก.และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร

ณ ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

 

 

5 มีนาคม 61 22:11:43