เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 5 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

วันที่ 5 เมษายน 2561 

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วย นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ

ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

5 เมษายน 61 21:01:37