เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 6 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2561

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงก่อตั้งราชวงศ์จักรี

อันเป็นเคารพของปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2

 

 

 

 

 

8 เมษายน 61 16:50:28