เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 9 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอร่วมพิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์ 2561 อำเภอเวียงเก่า

วันที่ 9 เมษายน 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์

เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561

ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

10 เมษายน 61 10:29:32