เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 11 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2561

ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

 

16 เมษายน 61 12:37:40