เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 12 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ปี2561

วันที่ 12 เมษายน 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ปี 2561

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

16 เมษายน 61 12:44:38