เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

18 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

18 มิถุนายน 2561

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

 

 

18 มิถุนายน 61 22:48:21