เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

     

 

     

30 กรกฎาคม 61 22:19:06