เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า

ร่วมประชุมกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 4 อำเภอ เวียงเก่า ภูเวียง สีชมพู และหนองนาคำ 

ณ ไร่นายมงคล  ราชาวงษ์ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

12 พฤศจิกายน 61 14:40:05