เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

22 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559

22 สิงหาคม 2559

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559

ให้เกษตรกรได้รับทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตร

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม กดลิงค์ข้างล่าง

กดที่นี่ -->> ../upload/photo/data/201608221152143eCLPr6n.pdf

22 สิงหาคม 59 11:52:44