เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

24 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่า ร่วมนิเทศงานและติดตามโครงการตามงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณจังหว

24 สิงหาคม 2559

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมนิเทศงานและติดตามโครงการตามงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมี เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วม

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

 

 

 

 

 

26 สิงหาคม 59 16:17:17