เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดย นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน

จำนวน 3 โครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2

 

 

 

 

17 กรกฎาคม 60 15:55:33