เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 15 กันยายน 2560 อ.เวียงเก่า ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ 15 กันยายน 2560

นางมณฑนา  สระบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

ณ โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

 

     

 

     

 

       

15 กันยายน 60 14:27:05