เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 

นางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแทนเกษตรอำเภอ

จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2

 

 

 

 

11 ตุลาคม 60 00:52:27